MINDER GOED NIEUWS AAN TE KONDIGEN?

“There is no good way to bring bad news!”

Besparingen, herstructureringen, overnames, (collectieve) ontslagen...Het is geen pretje om ze aan te kondigen. Maar er zijn wel een aantal vuistregels om uw medewerkers met succes door een belangrijke koerswijziging in uw bedrijf te loodsen.

De directie is een belangrijke speler in die communicatiecyclus, maar de teamverantwoordelijken zijn de échte protagonisten.

Timing is een cruciale succesfactor: niet te vroeg, (zeker) niet te laat.

Inhoud ook: u focust wellicht op wat er gaat veranderen, maar heeft u in uw communicatie ook voldoende aandacht voor wat er niet verandert? Een mens is een gewoontedier, u weet het wel. Medewerkers zijn evenzeer. Hoe krijgt u hen uit hun comfortzone en wint u hen voor uw zaak?

Wij analyseren uw veranderingsproject en tekenen een communicatietraject uit waarmee u uw medewerkers mee krijgt voor de volgende episode in uw business.